Như vậy, tại "khu đất vàng" được cho là đang có chuỗi sai phạm nối dài liên tiếp.

Báo Xây Dựng chỉ rõ, tại Kết luận số 1381 ngày 26/7/2021 của Thanh tra tỉnh Thanh Hoá có liệt kê hàng loạt sai phạm của các Sở, ban ngành. Cụ thể, đối với việc thực hiện hợp đồng thuê đất của Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa. Tháng 12/2014, khi chưa có thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố Thanh Hóa đã thực hiện việc kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với khu đất 01 Nguyễn Du là không đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 69, Luật Đất đai 2013.

leftcenterrightdel
 

Tờ Realtimes thì tuần tự nêu rõ đây là "vi phạm có hệ thống". Cụ thể, Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại tại Khu đất số 01 và 03 chưa phù hợp với quy hoạch 1/2000 và kế hoạch sử dụng đất tại thời điểm đăng tải thông tin mời gọi nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy phép quy hoạch và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ xây dựng 1/500, trong đó điều chỉnh loại đất từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị là không đúng quy định của Luật Quy hoạch. Bên cạnh đó, cơ quan này tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư trong khi dự án chưa đáp ứng yêu cầu đối với dự án phát triển nhà ở theo quy định là không đúng quy định. Việc thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, trong đó nội dung dự án có 16 lô đất phân lô bán nền không đúng với quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP. Được biết, những vi phạm này chủ yếu từ lãnh đạo Sở nhiệm kỳ trước (2010 - 2015).

Việc Sở Tài chính tham mưu cho Chủ tịch UBND ban hành quyết định đề nghị phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất nộp ngân sách đối với dự án là không đúng theo quy định tại Luật Đất đai, bởi tại thời điểm này, chưa có quyết định thu hồi đất và chủ đầu tư chưa được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất.

leftcenterrightdel
Hàng loạt vi phạm tại khu "đất vàng". 

Việc dự án Khu dân cư số 01, 03 đường Nguyễn Du chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, chưa có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, nhưng UBND TP. Thanh Hóa vẫn thực hiện kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng và chi trả bồi thường cho Công ty CP in Báo Thanh Hóa và Báo Thanh Hóa là không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai. Đến năm 2018, sau khi UBND tỉnh có quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500, UBND TP. Thanh Hoá và chủ đầu tư chưa lập hồ sơ thu hồi đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị được UBND tỉnh Thanh Hóa ủy quyền ký hợp đồng thuê đất, nhưng chưa thực hiện việc thanh lý, chấm dứt hợp đồng thuê với Công ty CP in báo Thanh Hoá khi triển khai dự án; Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường tổng thể của dự án khi chưa điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… Ngoài ra, những sai phạm trên của chủ đầu tư không được Thanh tra Sở Xây dựng, UBND TP. Thanh Hoá, UBND phường Điện Biên phát hiện kịp thời để chấn chỉnh, xử lý, để chủ đầu tư là Công ty Miền Trung xây dựng công trình khi chưa được bàn giao đất.

Công ty CP in báo Thanh Hóa đã nhận tiền bồi thường hơn 13 tỷ đồng và bàn giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TP. Thanh Hóa vào tháng 11/2017 khi chưa có thông báo, quyết định thu hồi đất, chưa thanh lý hợp đồng thuê đất là không đúng quy định. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến 2017, Công ty CP in báo Thanh Hóa vẫn sử dụng đất tại địa chỉ nói trên, nhưng cục Thuế tỉnh chưa ban hành thông báo thu tiền thuê đất đối với Công ty CP in báo Thanh Hóa là không đúng quy định.

leftcenterrightdel
Kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về nhũng vi phạm tại dự án "đất vàng". 

Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hoá chịu trách nhiệm chính, trực tiếp đối với các sai phạm trong việc như: Thực hiện không nghiêm túc Hợp đồng thuê đất số 112/HĐTĐ ngày 15/6/2012, không kịp thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi không còn sử dụng đất, chưa thực hiện việc thanh lý hợp đồng thuê đất theo quy định; Vi phạm trong việc sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính không đầy đủ, bàn giao đất, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.

Đáng nói, chủ đầu tư tại dự án là cũng "cố tình" sai phạm. Cụ thể, chủ đầu tư không tiến hành xây thô theo mẫu thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt. Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng miền Trung đã sử dụng đất, triển khai thực hiện dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất; Không tuân thủ mặt bằng quy hoạch được phê duyệt, thi công không đúng thiết kế bản vẽ thi công; Tự ý cho các hộ dân sử dụng các hạng mục nhà ở tại dự án khi chưa được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng.

Trên Vietnamnet cũng cho biết, trước những sai phạm nối dài Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Tâp đoàn Miền Trung tạm dừng tất cả các hoạt động liên quan đến dự án nhà ở thương mại tại khu đất số 1, 3 đường Nguyễn Du (phường Điện Biên) cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo của tỉnh.

 


Nguồn
Link bài gốc